Kort og godt om produktionsskoler

De danske produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb som alternativ for eller springbræt til de almene ungdomsuddannelser, der også udbydes.

På en produktionsskole er der fokus på, at eleverne skal lære gennem praktisk arbejde, og der forekommer derfor en del egentlig produktion på diverse værksteder, skolen har rådighed over – deraf navnet, produktionsskole. På produktionsskolen tilrettelægges undervisningen individuelt til den enkelte elev kompetencer og mål, og undervisningsforløbene er derfor aldrig helt ens, hverken hvad angår indhold eller længde.

Udover de almene skolefag består undervisningen altså af en hel del praktisk arbejde i værkstederne samt passende teori forbundet hermed.

Hvem er produktionsskoler til?

Produktionsskoler er en indsats, der tilbydes til unge under 25 år, der endnu ikke har færdiggjort en anden ungdomsuddannelse.

Der kan være mange årsager, af forskellig problematisk kaliber, til, at den unge ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Det kan være alt fra udfordringer med almindelig skolegang og diagnoser til større tilpasningsvanskeligheder. Netop derfor tilpasses forløbet også individuelt, så undervisningen passer til den enkelte elevs udfordringer og ikke mindst til den enkeltes mål.

Dog er det ikke alle og enhver under 25, der kan komme på en produktionsskole. Selvom der som sådan ikke er nogle adgangskrav, kræver det alligevel, at man ansøger om at blive optaget på skolen. Derved kan den enkelte skole bedst vurdere elevens kompetencer og indstille sig på det samarbejde, der ligger foran skolen og den unge.

Så snart eleven er indskrevet, bærer skolen nemlig et vist ansvar for den unge, og i somme tilfælde er der nogle andre ting, der er nødt til at blive ordnet, inden den unge overhovedet er i stand til at starte op på et undervisningsforløb.  

Få hjælp til fremtiden

På produktionsskolen tilrettelægges undervisningsforløbet med henblik på, at den unge senere hen med ny styrke kan genoptage sin ungdomsuddannelse, eller at vedkommende kan komme i beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Mens eleverne er indskrevet på produktionsskolen, har skolen pligt til at vejlede eleven i fremtidige muligheder, både hvad angår uddannelse og arbejdsliv. Derved kommer eleven ud på den anden side mere informeret, med styrkede kompetencer og ikke mindst med et større gåpåmod til at kunne påtage sig nye udfordringer og arbejdsopgaver. For mange er produktionsskolen et fantastisk godt springbræt til at turde tage skridtet videre på en ungdomsuddannelse sammen med andre jævnaldrende, for andre hjælper skolen dem til at finde vej i karrierelivet.