Få godt styr på din lønseddel

Har du styr på din overenskomst? 

Kort og godt om overenskomster 

Når det kommer til rettigheder på arbejdspladsen, kan man stort set ikke tale om løn uden også at inddrage overenskomst. For nye i branchen kan det dog virke som et noget abstrakt begreb, man måske kun har hørt i medierne i forbindelse med strejke eller brud på reglerne.  

Overenskomsten er en aftale, din fagforening har lavet for branchens medarbejdere for altid at kunne sikre gode lønforhold. I forbindelse med din overenskomst er der et par ting, du yderligere har ret til – men disse er vigtige selv at holde øje med for at sikre, at de er skrevet korrekt ind i din lønseddel.  

Ferie- og fridage 

Indregnet i overenskomsten er der som regel også bestemte regler for medarbejderes ferie- og fridage og mere specifikt, hvordan disse dage lønnes samt, hvor mange hver medarbejder har ret til om året. Nogle virksomheder eller branche har specifikke regler om optjente feriedage, hvilket som regel afhænger af, hvor længe man har været ansat. Derfor er det en god idé at have kendskab til fra start, så man ikke bliver ubehageligt overrasket over at blive trukket i løn for sine feriedage.  

Kend dine lønrettigheder 

Udover at involvere ferie, arbejdstid og opsigelsesregler, dækker overenskomsten altså også over retningslinjer for lønforhandlinger og løntrin. Som medlem hos GLS-A, der er en fagforening for gartneres samt land- og skovbrugets arbejdsgivere, får du indsigt i alle de overenskomster, der er lavet inden for de forskellige brancher. Med hensyn til regler for lønninger findes der forskellige aftaler for tillæg, anciennitet og lønforhandling, der giver medarbejderne lige og retfærdige lønforhold. For at være godt rustet til eventuelle lønforhandlinger eller til blot at kigge sin lønseddel igennem med kritiske øjne, er det altid nødvendigt at kende til sin overenskomst.